„Икона 2“ – Николай Маринов P 121

430лв.

Изключително интересна и авангардна пластика, съставена от неподвижно съединени помежду си отделни равнинни дървени многоъгълници, съчетани така, че да образуват обемна пространствена форма, като странна „кутия“ от бъдещето сякаш. В „средата“  на така наречената кутия, дървените равнини променят посоката си и се съединяват навътре така, че образуват ниша, в дъното на която има стена от червена мед. В нишата е поместена миниатюрна скулптурка от бронз на Милена Младенова.
Авторът Николай Маринов е преобразувал и трансформирал обикновения паралелепипед в много по-сложна форма. Виждането му за пространството, ограничено от дървените равнини по сложен начин е такова, че геометрията се е превърнала в изкуство по един изключително нестандартен и интересен начин.
Идеята в тази уникална „кутия“ да се помести образ на бронзова икона, видяна и изработена по този начин от скулптора Милена Младенова, е в красива симбиоза с оригиналният замисъл на художника Николай Маринов.

Малка пластика – Николай Маринов и съавтор Милена Младенова.
Размери:
Материал: дърво, мед, бронз

    За да поръчате, моля направете запитване и ние ще се свържем с Вас или ни се обадете на телефона посочен във формата за контакт.