“Човекът птица“ – Николай Маринов P 165

430лв.

Изключително интересна и авангардна пластика, съставена от неподвижно съединени помежду си отделни равнинни дървени многоъгълници, съчетани така, че да образуват обемна пространствена форма. В „средата“  на така наречената кутия, дървените равнини променят посоката си и се съединяват навътре така, че образуват ниша, в дъното на която има стена от червена мед. В нишата е поместена керамична скулптурка  на Милена Младенова.
Авторът Николай Маринов е преобразувал и трансформирал обикновения паралелепипед в много по-сложна пространствена форма. Построяването в пространството на обемна фигура от дървените равнини, съчетани по сложен начин прави така, че геометрията се  превръща в изкуство по един изключително нестандартен и интересен начин.
И тук в замисъла на художника Николай Маринов участва като автор Милена Младенова с нейната фигурка от керамика, поместена в кутията.

    За да поръчате, моля направете запитване и ние ще се свържем с Вас или ни се обадете на телефона посочен във формата за контакт.